Suomen ympäristökeskus

Laatusäännöt

Nämä laatusäännöt laajentavat Kaavatietomallin yleisiä laatusääntöjä.

Aluevaraukset

Vaatimus 
sov-yk/vaat-aluevaraus-maar

Yleiskaavan aluevaraus on Kaavakohde-luokan objekti, joka liittyy assosiaatiolla maarays yhteen tai useampaan sellaiseen Kaavamaarays-luokan objektiin, jonka laji-attribuutin arvo on jokin Alueen käyttötarkoitus-koodin alakoodeista.

Vaatimus 
sov-yk/vaat-aluemainen-aluevaraus

Yleiskaavan aluevarausten geometria-attribuutin kuvaamaan geometrian tulee olla aluemainen.