Suomen ympäristökeskus

Koodistot

Vuorovaikutustapahtuman laji

Vaatimus 
prof-yk/vaat-vuorovaikutustapahtuman-laji

Luokan AbstraktiVuorovaikutustapahtumanLaji sijaan tulee käyttää tarkentavaa luokkaa KaavanVuorovaikutustapahtumanLaji.

Käsittelytapahtuman laji

Vaatimus 
prof-yk/vaat-kasittelytapahtuman-laji

Luokan AbstraktiKasittelytapahtumanLaji sijaan tulee käyttää tarkentavaa luokkaa KaavanKasittelytapahtumanLaji.

Kaavakohdelaji

AbstraktiKaavakohdelaji-koodisto on varattu tulevaisuuden käyttöön. Tässä tietomalliin versiossa ei määritellä yleiskaavakohtaista koodistoa kaavakohdelajeille.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-kaavakohdelaji

Kaavakohde-luokan laji-attribuuttia ei saa käyttää informaation välittämiseen. Mikäli sille on annettu ei-tyhjä arvo, se tulee jättää huomiotta.

Kaavoitusteema

Vaatimus 
prof-yk/vaat-kaavoitusteema

Luokan AbstraktiKaavoitusteema sijaan tulee käyttää tarkentavaa luokkaa KaavoitusteemaYleiskaava.

Kaavamääräyslaji

Vaatimus 
prof-yk/vaat-kaavamaarayslaji

Luokan AbstraktiKaavamaaraysLaji sijaan tulee käyttää tarkentavaa luokkaa KaavamaaraysLajiYleiskaava.

Kaavamääräyksen lisätiedon laji

Vaatimus 
prof-yk/vaat-kaavamaarayksen-lisatieton-laji

Luokan AbstraktiLisatiedonLaji sijaan tulee käyttää tarkentavaa luokkaa LisatiedonLajiYleiskaava.