Suomen ympäristökeskus

Kaavamääräyslajit - kehittämisperiaatteet

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/04

Ryhmittelyotsikko, vain alakoodeja käytetään.

 1. Yhdyskuntarakenteen laajenemissuunta
 2. Yhdyskuntarakenteen mahdollinen laajenemisalue
 3. Alueen eheyttämis- tai tiivistämistarve
 4. Ohjeellinen tai vaihtoehtoinen tielinjaus
 5. Tieliikenteen yhteystarve
 6. Joukkoliikenteen kehittämiskäytävä tai yhteystarve
 7. Kevyen liikenteen yhteystarve
 8. Johdon, putken tai linjan yhteystarve
 9. Viheryhteystarve
 10. Virkistyksen yhteystarve
 11. Julkisen virkistyksen kehittämistarve
 12. Kävely-ympäristön kehittämistarve
 13. Kaupunkikuvallinen kehittämistarve
 14. Meluntorjuntatarve
 15. Ympäristö- tai maisemavaurion korjaustarve
 16. Terveyshaitan poistamistarve
 17. Uusi tai olennaisesti muuttuva alue
 18. Pienin toimenpitein kehitettävä alue
 19. Virkistyskohde
 20. Muu kehittämisperiaate

Yhdyskuntarakenteen laajenemissuunta

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/0401

Vaatimus 
prof-yk/vaat-yhdyskuntarakenteen-laajenemissuunta-arvot

arvo-attribuutin mahdolliset arvot ovat seuraavat:

 • Yksi NumeerinenArvo tai yksi NumeerinenArvovali joka kertoo yhdyskuntarakenteen laajenemissuunnan asteina (deg). Numeerisen arvon tai arvovälin minimi- ja maksimiarvojen on toteutettava Real-rajapinta.
 • Nolla tai useampi KoodiArvo jotka viittaavat koodiston KaavamääraysLaji koodin Alueen käyttötarkoitus alakoodeihin, ja joiden avulla voidaan kuvata laajenevan yhdyskuntarakenteen käyttötarkoitukset.

Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-yhdyskuntarakenteen-laajenemissuunta-geometria

Kaavakohteen johon liittyy Yhdyskuntarakenteen laajenemissuunta -lajin kaavamääräys, geometria-attribuutin arvon tulee olla pistemäinen, ja sen tulee sijaita paikassa, josta yhdyskuntarakenne laajenee arvo-attribuutin osoittamaan suuntaan.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-yhdyskuntarakenteen-laajenemissuunta-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Yhdyskuntarakenteen mahdollinen laajenemisalue

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/0402

Vaatimus 
prof-yk/vaat-yhdyskuntarakenteen-laajenemisalue-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä nolla tai useampi KoodiArvo jotka viittaavat koodiston KaavamääraysLaji koodin Alueen käyttötarkoitus alakoodeihin, ja joiden avulla voidaan kuvata laajenevan yhdyskuntarakenteen käyttötarkoitukset. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-yhdyskuntarakenteen-laajenemisalue-geometria

Kaavakohteen johon liittyy Yhdyskuntarakenteen mahdollinen laajenemisalue -lajin kaavamääräys, geometria-attribuutin arvon tulee olla aluemainen.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-yhdyskuntarakenteen-laajenemissuunta-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Alueen eheyttämis- tai tiivistämistarve

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/0403

Vaatimus 
prof-yk/vaat-alueen-eheyttamis-tiivistamistarve-maar

Ilmaisee, että kaavakohde kuvaa alueen, jonka sisällä kaupunkirakennetta on tarpeen eheyttää tai tiivistää.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-alueen-eheyttamis-tiivistamistarve-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä nolla tai useampi TekstiArvo (yksi kullakin kielellä), joka täydentää kaavamääräystietoa. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-alueen-eheyttamis-tiivistamistarve-geometria

Kaavakohteen johon liittyy Alueen eheyttämis- tai tiivistämistarve -lajin kaavamääräys, geometria-attribuutin arvon tulee olla aluemainen.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-alueen-eheyttamis-tiivistamistarve-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Ohjeellinen tai vaihtoehtoinen tielinjaus

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/0404

Vaatimus 
prof-yk/vaat-ohjeellinen-vaihtoehtoinen-tielinjaus-maar

Ilmaisee, että kaavakohde kuvaa tielinjauksen, jonka sijainti on ohjeellinen tai joka on vaihtoehtoinen toisen kaavassa esitetyn tielinjauksen kanssa.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-ohjeellinen-vaihtoehtoinen-tielinjaus-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä nolla tai useampi TekstiArvo (yksi kullakin kielellä), joka täydentää kaavamääräystietoa. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-ohjeellinen-vaihtoehtoinen-tielinjaus-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-ohjeellinen-vaihtoehtoinen-tielinjaus-liittyva-kohde

Kaavakohteen johon liittyy Ohjeellinen tai vaihtoehtoinen tielinjaus -lajin kaavamääräys, ja joka kuvaa yhden tai useamman toisen tielinjauksen kanssa vaihtoehtoista tielinjausta, assosiaation liittyvaKohde tulee viitata näitä vaihtoehtoisia tielinjauksia kuvaaviin Kaavakohteisiin. Assosiaation rooli-attribuutin arvon tulee ilmaista, että liittyvä kohde on vaihtoehtoinen.” %}

Tieliikenteen yhteystarve

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/0405

Vaatimus 
prof-yk/vaat-tieliikenteen-yhteystarve-maar

Ilmaisee, että kaavakohde kuvaa tieliikenteen yhteystarpeen.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-tieliikenteen-yhteystarve-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä nolla tai useampi TekstiArvo (yksi kullakin kielellä), joka täydentää kaavamääräystietoa. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-tieliikenteen-yhteystarve-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Joukkoliikenteen kehittämiskäytävä tai yhteystarve

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/0406

Vaatimus 
prof-yk/vaat-joukkoliikenteen-yhteystarve-maar

Ilmaisee, että kaavakohde kuvaa joukkoliikenteen kehittämiskäytävän tai yhteystarpeen.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-joukkoliikenteen-yhteystarve-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä nolla tai useampi TekstiArvo (yksi kullakin kielellä), joka täydentää kaavamääräystietoa. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-joukkoliikenteen-yhteystarve-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Kevyen liikenteen yhteystarve

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/0407

Vaatimus 
prof-yk/vaat-kevyen-liikenteen-yhteystarve-maar

Ilmaisee, että kaavakohde kuvaa kevyen liikenteen yhteystarpeen.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-kevyen-liikenteen-yhteystarve-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä nolla tai useampi TekstiArvo (yksi kullakin kielellä), joka täydentää kaavamääräystietoa. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-kevyen-liikenteen-yhteystarve-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Johdon, putken tai linjan yhteystarve

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/0408

Vaatimus 
prof-yk/vaat-johdon-putken-linjan-yhteystarve-maar

Ilmaisee, että kaavakohde kuvaa johdon, putken tai linjan yhteystarpeen.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-johdon-putken-linjan-yhteystarve-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä nolla tai useampi TekstiArvo (yksi kullakin kielellä), joka täydentää kaavamääräystietoa. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-johdon-putken-linjan-yhteystarve-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Viheryhteystarve

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/0409

Vaatimus 
prof-yk/vaat-viheryhteystarve-maar

Ilmaisee, että kaavakohde kuvaa viheryhteystarpeen.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-viheryhteystarve-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä nolla tai useampi TekstiArvo (yksi kullakin kielellä), joka täydentää kaavamääräystietoa. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-viheryhteystarve-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Virkistyksen yhteystarve

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/0410

Vaatimus 
prof-yk/vaat-virkistyksen-yhteystarve-maar

Ilmaisee, että kaavakohde kuvaa virkistyksen yhteystarpeen.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-virkistyksen-yhteystarve-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä nolla tai useampi TekstiArvo (yksi kullakin kielellä), joka täydentää kaavamääräystietoa. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-virkistyksen-yhteystarve-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Julkisen virkistyksen kehittämistarve

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/0411

Vaatimus 
prof-yk/vaat-julkisen-virkistyksen-kehittamistarve-maar

Ilmaisee, että kaavakohde kuvaa julkisen virkistyksen kehittämistarpeen.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-julkisen-virkistyksen-kehittamistarve-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä nolla tai useampi TekstiArvo (yksi kullakin kielellä), joka täydentää kaavamääräystietoa. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-julkisen-virkistyksen-kehittamistarve-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Kävely-ympäristön kehittämistarve

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/0412

Vaatimus 
prof-yk/vaat-kavely-ympariston-kehittamistarve-maar

Ilmaisee, että kaavakohde kuvaa kävely-ympäristön kehittämistarpeen.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-kavely-ympariston-kehittamistarve-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä nolla tai useampi TekstiArvo (yksi kullakin kielellä), joka täydentää kaavamääräystietoa. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-kavely-ympariston-kehittamistarve-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Kaupunkikuvallinen kehittämistarve

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/0413

Vaatimus 
prof-yk/vaat-kaupunkikuvallinen-kehittamistarve-maar

Ilmaisee, että kaavakohde kuvaa kaupunkikuvallisen kehittämistarpeen.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-kaupunkikuvallinen-kehittamistarve-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä nolla tai useampi TekstiArvo (yksi kullakin kielellä), joka täydentää kaavamääräystietoa. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-kaupunkikuvallinen-kehittamistarve-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Meluntorjuntatarve

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/0414

Vaatimus 
prof-yk/vaat-meluntorjuntatarve-maar

Ilmaisee, että kaavakohde kuvaa alueen, jolla esiintyy siinä määrin melua, että siitä voi aiheutua merkittävää haittaa. Meluntorjunta tulee huomioida alueen käyttöä ja rakentamista suunniteltaessa.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-meluntorjuntatarve-arvot

arvo-attribuutin arvona saa esiintyä nolla tai useampi TekstiArvo (yksi kullakin kielellä), jolla kuvataan melun tyyppiä ja haitallisuutta. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-meluntorjuntatarve-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Ympäristö- tai maisemavaurion korjaustarve

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/0415

Vaatimus 
prof-yk/vaat-ymparisto-maisemavaurion-korjaustarve-maar

Ilmaisee, että kaavakohde kuvaa ympäristö- ja maisemavaurion korjaustarpeen.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-ymparisto-maisemavaurion-korjaustarve-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä yksi tai useampi TekstiArvo (yksi kullakin kielellä), joka täydentää kaavamääräystietoa. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-ymparisto-maisemavaurion-korjaustarve-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Terveyshaitan poistamistarve

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/0416

Vaatimus 
prof-yk/vaat-terveyshaitan-korjaustarve-maar

Ilmaisee, että kaavakohde kuvaa terveyshaitan korjaustarpeen.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-terveyshaitan-korjaustarve-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä yksi tai useampi TekstiArvo (yksi kullakin kielellä), joka täydentää kaavamääräystietoa. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-terveyshaitan-korjaustarve-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Uusi tai olennaisesti muuttuva alue

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/0418

Vaatimus 
prof-yk/vaat-uusi-olennaisesti-muuttuva-alue-maar

Ilmaisee, että kaavakohde kuvaa alueen, joka kaavan vaikutuksesta muuttuu olennaisesti toisenlaiseksi.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-uusi-olennaisesti-muuttuva-alue-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä nolla tai useampi TekstiArvo (yksi kullakin kielellä), joka täydentää kaavamääräystietoa. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-uusi-olennaisesti-muuttuva-alue-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Pienin toimenpitein kehitettävä alue

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/0419

Vaatimus 
prof-yk/vaat-pienin-toimenpitein-keh-alue-maar

Ilmaisee, että kaavakohde kuvaa alueen, joka kaavan kehitetään ohjausvaikutuksella pienin toimenpitein.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-pienin-toimenpitein-keh-alue-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä nolla tai useampi TekstiArvo (yksi kullakin kielellä), joka täydentää kaavamääräystietoa. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-pienin-toimenpitein-keh-alue-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Virkistyskohde

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/1006

Vaatimus 
prof-yk/vaat-virkistyskohde-maar

Ilmaisee, että kaavakohde kuvaa yleiseen virkistyskäyttöön tarkoitetun pienimuotoisen alueen tai kohteen.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-virkistyskohde-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä yksi tai useampi TekstiArvo (yksi kullakin kielellä), joka täydentää kaavamääräystietoa. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-virkistyskohde-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Muu kehittämisperiaate

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/0421

Vaatimus 
prof-yk/vaat-muu-kehittamisperiaate-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä yksi tai useampi TekstiArvo (yksi kullakin kielellä), joka kuvaa kaavamääräyksen. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-muu-kehittamisperiaate-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.