Suomen ympäristökeskus

Kaavamääräyslajit - käyttötarkoitukset

Alueen käyttötarkoitus

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/01

Ryhmittelyotsikko, vain koodin alakoodeja käytetään.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-alueen-kayttotarkoitus

Kaikkien yleiskaavojen tietoaineistojen sisältämien Kaavamaarays-luokan instanssien, joiden laji-attribuutin arvo on jokin Alueen käyttötarkoitus-koodin alakoodi, osalta tulee noudattaa seuraavia rajoituksia:

  • arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä nolla tai useampi TekstiArvo (yksi kullakin kielellä), joka täydentää kaavamääräystietoa. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

  • lisatieto-attribuutin arvoina saa esiintyä nolla tai useampi Lisatieto jonka laji on Poisluettava käyttötarkoitus, ja jonka arvo-attribuutin arvoina on yksi tai useampi KoodiArvo jotka viittaavat koodiston KaavamääraysLaji koodin Alueen käyttötarkoitus alakoodeihin. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Poisluettavat käyttötarkoituslajit tulee valita siten, että ne kohdistuvat arvo-attribuuttien avulla valittuun yleispiirteisempään joukkoon käyttötarkoituksia poislukien niistä osan. Esim. Elinkeinot, työ ja tuotanto poislukien Ympäristöhäiriötä aiheuttava tuotantotoiminta.