Suomen ympäristökeskus

Kaavamääräyslajit - alueen osan erityisominaisuudet

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/06

Ryhmittelyotsikko, vain alakoodeja käytetään.

 1. Erityisharkinta-alue
 2. Kehittämisalue
 3. Vaara-alue
 4. Suojavyöhyke
 5. Suunnittelutarvealue
 6. Reservialue
 7. Muu alueen osan erityisominaisuus

Erityisharkinta-alue

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/0601

Vaatimus 
prof-yk/vaat-erityisharkinta-alue-maar

Ilmaisee, että kaavakohteen alueella ei ole rakentamista ohjaavaa kaavaa, mutta rakennushankkeen sijoittumista on syytä erityisesti harkita ennen luvan myöntämistä.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-erityisharkinta-alue-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä nolla tai useampi TekstiArvo (yksi kullakin kielellä), joka täydentää kaavamääräystietoa. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-erityisharkinta-alue-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Kehittämisalue

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/0602

Vaatimus 
prof-yk/vaat-kehittamisalue-maar

Ilmaisee, että kaavakohde kuvaa tunnistettua erityisaluetta, jossa erityiset kehittämis- tai toteuttamistoimenpiteet ovat tarpeen. Kehittämisalue-status on voimassa määräajan.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-kehittamisalue-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä joko

 • yksi NumeerinenArvo joka kuvaa sen kaavan hyväksymisestä alkavan ajanjakson pituuden, jona kehittämisalue-status on voimassa. Numeerisen arvon on toteutettava Integer-rajapinta. Yksikkönä vuosi (v), tai kuukausi (kk) tai
 • yksi Ajanhetkiarvo joka kuvaa päivämäärän, johon saakka kehittämisalue-status on voimassa.

Lisäksi arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä yksi tai useampi TekstiArvo (yksi kullakin kielellä), joka täydentää kaavamääräystietoa.

Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-kehittamisalue-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Vaara-alue

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/0603

Vaatimus 
prof-yk/vaat-vaara-alue-maar

Ilmaisee, että kaavakohteen kuvaa alueen, joilla liikkuminen on turvallisuussyistä rajoitettu tai sitä on tarkoitus rajoittaa.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-vaara-alue-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä yksi tai useampi TekstiArvo (yksi kullakin kielellä), jotka kuvaavat vaaran luonteen ja sen vaikutukset alueen käyttömahdollisuuksiin. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-vaara-alue-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Suojavyöhyke

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/0604

Vaatimus 
prof-yk/vaat-suojavohyke-maar

Ilmaisee, että kaavakohteen kuvaa alueen, jolla alueiden käyttöä on läheisen vaara-alueen tai muun mpäristöönsä käyttörajoituksia aiheuttavan toiminnan luonteen vuoksi rajoitettava.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-suojavohyke-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä nolla tai useampi TekstiArvo (yksi kullakin kielellä), jotka kuvaavat alueiden käytön reunaehtoja tai suojavaikutuksen lisäämistä. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-suojavohyke-lisatiedot

Suunnittelutarvealue

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/0605

Vaatimus 
prof-yk/vaat-suunnittelutarvealue-maar

Ilmaisee, että kaavakohde kuvaa aluetta, joilla on odotettavissa suunnittelua edellyttävää yhdyskuntakehitystä tai jolla erityisten ympäristöarvojen tai ympäristöhaittojen takia on tarpeen suunnitella maankäyttöä.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-suunnittelutarvealue-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä joko

 • yksi NumeerinenArvo joka kuvaa sen kaavan hyväksymisestä alkavan ajanjakson pituuden, jona suunnittelutarvealue-status on voimassa. Numeerisen arvon on toteutettava Integer-rajapinta. Yksikkönä vuosi (v), tai kuukausi (kk) tai
 • yksi Ajanhetkiarvo joka kuvaa päivämäärän, johon saakka suunnittelutarvealue-status on voimassa.

Lisäksi arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä yksi tai useampi TekstiArvo (yksi kullakin kielellä), joka täydentää kaavamääräystietoa.

Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-suunnittelutarvealue-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Reservialue

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/0606

Vaatimus 
prof-yk/vaat-reservialue-maar

Ilmaisee, että kaavakohde kuvaa aluetta, joka on alustavasti tai ehdollisesti varattu tiettyyn käyttötarkoitukseen.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-suunnittelutarvealue-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä seuraavat:

 • Nolla tai useampi KoodiArvo joka viittaa KaavamääraysLaji-koodiston koodin Alueen käyttötarkoitus siihen alakoodiin, johon käyttöön alue on alustavasti tai ehdollisesti varattu.
 • Nolla tai useampi TekstiArvo (yksi kullakin kielellä), joka täydentää kaavamääräystietoa.
Vaatimus 
prof-yk/vaat-suunnittelutarvealue-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Muu alueen osan erityisominaisuus

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/0607

Vaatimus 
prof-yk/vaat-muu-alueen-osan-erityisominaisuus-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä yksi tai useampi TekstiArvo (yksi kullakin kielellä), joka kuvaa kaavamääräyksen. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-muu-alueen-osan-erityisominaisuus-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.