Suomen ympäristökeskus

Kaavamääräyslajit - ympäristön ja terveyden suojelu

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_AK/code/13

Ryhmittelyotsikko, vain alakoodeja käytetään.

  1. Pilaantunut maa-alue
  2. Meluaita
  3. Meluvalli
  4. Melualue
  5. Radonhaitta huomioitava
  6. Muu ympäristönsuojeluun liittyvä määräys

Pilaantunut maa-alue

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_AK/code/1301

Vaatimus 
prof-ak/vaat-pilaantunut-maa-alue-maar

Ilmaisee, että kaavakohde kuvaa alueen, jolla on ihmisen toiminnan seurauksena haitallisia aineita siinä määrin, että niistä aiheutuu haittaa tai merkittävä riski ympäristölle tai terveydelle, viihtyisyyden vähentymistä tai muuta niihin verrattavissa olevaa haittaa.

Vaatimus 
prof-ak/vaat-pilaantunut-maa-alue-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä nolla tai useampi TekstiArvo (yksi kullakin kielellä), joka täydentää kaavamääräystietoa, esimerkiksi lisätietoa pilaantumisen laadusta. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-ak/vaat-pilaantunut-maa-alue-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Suositus 
prof-ak/suos-pilaantunut-maa-alue-liittyva-asiakirja

Mikäli pilaantumiseen liittyen on laadittu selvitys on suositeltavaa linkittää se kaavamääräykseen liittyvaAsiakirja-assosiaation avulla.

Meluaita

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_AK/code/1302

Vaatimus 
prof-ak/vaat-meluaita-maar

Ilmaisee, että kaavakohde kuvaa alueen, jolle tulee rakentaa meluaita.

Vaatimus 
prof-ak/vaat-meluaita-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä nolla tai yksi NumeerinenArvo joka kuvaa aidan vähimmäisääneneristävyyden liikennemelua vastaan desibeleinä (db). Numeerisen arvon on toteutettava Real-rajapinta. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-ak/vaat-meluaita-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Meluvalli

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_AK/code/1303

Vaatimus 
prof-ak/vaat-meluvalli-maar

Ilmaisee, että kaavakohde kuvaa alueen, jolle tulee rakentaa meluvalli.

Vaatimus 
prof-ak/vaat-meluvalli-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä nolla tai yksi NumeerinenArvo joka kuvaa vallin vähimmäisääneneristävyyden liikennemelua vastaan desibeleinä (db). Numeerisen arvon on toteutettava Real-rajapinta. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-ak/vaat-meluvalli-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Melualue

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_AK/code/1304

Vaatimus 
prof-ak/vaat-melualue-maar

Ilmaisee, että kaavakohde kuvaa alueen, jolla esiintyy siinä määrin melua, että siitä voi aiheutua merkittävää haittaa.

Vaatimus 
prof-ak/vaat-melualue-arvot

arvo-attribuutin arvona saa esiintyä nolla tai useampi TekstiArvo (yksi kullakin kielellä), jolla kuvataan melun tyyppiä ja haitallisuutta. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-ak/vaat-melualue-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Radonhaitta huomioitava

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_AK/code/1305

Vaatimus 
prof-ak/vaat-radonhaitta-maar

Ilmaisee, että kaavakohde kuvaa alueen, jolla maaperästä saattaa erittyä radonkaasua siinä määrin, että siitä voi aiheutua terveyshaittaa. Radonhaitta on huomioitava rakennettaessa.

Vaatimus 
prof-ak/vaat-radonhaitta-arvot

arvo-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Vaatimus 
prof-ak/vaat-radonhaitta-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Muu ympäristönsuojeluun liittyvä määräys

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_AK/code/1306

Vaatimus 
prof-ak/vaat-muu-ymparistonsuojelu-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä yksi tai useampi TekstiArvo (yksi kullakin kielellä), joka kuvaa kaavamääräyksen. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-ak/vaat-muu-ymparistonsuojelu-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.