Suomen ympäristökeskus

Kaavamääräyslajit - ympäristöarvojen vaaliminen

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_AK/code/09

Ryhmittelyotsikko, vain alakoodeja käytetään.

 1. Kulttuurihistoriallisesti arvokas alue tai kohde
  1. Suojeltava alue tai alueen osa
  2. Suojeltava rakennus
  3. Suojeltava rakennelma
  4. Kiinteä suojeltava kohde
  5. Kiinteä muinaisjäännös
 2. Luontoarvoiltaan arvokas alue tai kohde
  1. Suojeltu puu
  2. Säilytettävä puu
  3. Suojeltava vesistö tai vesialue
  4. Luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeä alue
  5. Ekologinen yhteys
 3. Alue, jolla ympäristö säilytetään
 4. Alue, jolla on erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta

Kulttuurihistoriallisesti arvokas alue tai kohde

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_AK/code/0901

Vaatimus 
prof-ak/vaat-kulttuurihist-merkittava-alue

Kaikkien asemakaavojen tietoaineistojen sisältämien Kaavamaarays-luokan instanssien, joiden laji-attribuutin arvo on jokin Kultturihistoriallisesti arvokas alue tai kohde-koodin alakoodi, osalta tulee noudattaa seuraavia rajoituksia:

Suojeltava alue tai alueen osa

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_AK/code/090101

Vaatimus 
prof-ak/vaat-suojeltava-alue

Ilmaisee, että kaavakohde kuvaa suojeltavan alueen tai alueen osan.

Suojeltava rakennus

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_AK/code/090102

Vaatimus 
prof-ak/vaat-suojeltava-rakennus-maar

Ilmaisee, että kaavakohde kuvaa suojeltavan rakennuksen.

Suojeltava rakennelma

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_AK/code/090103

Vaatimus 
prof-ak/vaat-suojeltava-rakennelma-maar

Ilmaisee, että kaavakohde kuvaa suojeltavan rakennelman.

Kiinteä suojeltava kohde

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_AK/code/090104

Vaatimus 
prof-ak/vaat-kiintea-suojeltava-kohde-maar

Ilmaisee, että kaavakohde kuvaa kiinteän suojeltavan kohteen.

Kiinteä muinaisjäännös

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_AK/code/090105

Vaatimus 
prof-ak/vaat-kiintea-muinaisjaannos-maar

Ilmaisee, että kaavakohde kuvaa kiinteän muinaisjäännöksen.

Luontoarvoiltaan arvokas alue tai kohde

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_AK/code/0902

Vaatimus 
prof-ak/vaat-kulttuurihist-merkittava-alue

Kaikkien asemakaavojen tietoaineistojen sisältämien Kaavamaarays-luokan instanssien, joiden laji-attribuutin arvo on jokin Luontoarvoiltaan arvokas alue tai kohde-koodin alakoodi, osalta tulee noudattaa seuraavia rajoituksia:

 • arvo-attribuutin arvona saa esiintyä nolla tai useampi TekstiArvo (yksi kullakin kielellä), joka täydentää kaavamääräystietoa. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.
 • lisatieto-attribuutin arvoina saa esiintyä nolla tai useampi Lisatieto joka laji on yksi seuraavista:

Muun tyyppiset lisätietojen arvot eivät ole sallittuja.

Suojeltu puu

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_AK/code/090201

Vaatimus 
prof-ak/vaat-suojeltu-puu-maar

Ilmaisee, että kaavakohde kuvaa suojellun puun.

Säilytettävä puu

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_AK/code/090202

Vaatimus 
prof-ak/vaat-sailytettava-puu-maar

Ilmaisee, että kaavakohde kuvaa säilytettävän puun.

Suojeltava vesistö tai vesialue

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_AK/code/090203

Vaatimus 
prof-ak/vaat-suojeltava-vesisto-maar

Ilmaisee, että kaavakohde kuvaa suojeltavan vesistön tai vesialueen.

Luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeä alue

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_AK/code/090204

Vaatimus 
prof-ak/vaat-luonnon-monimuotoisuus-maar

Ilmaisee, että kaavakohde kuvaa luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeän alueen.

Ekologinen yhteys

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_AK/code/090205

Vaatimus 
prof-ak/vaat-ekologinen-yhteys-maar

Ilmaisee, että kaavakohde kuvaa ekologisen yhteyden.

Alue, jolla ympäristö säilytetään

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_AK/code/0903

Vaatimus 
prof-ak/vaat-sailytettava-ymparisto-maar

Ilmaisee, että kaavakohde kuvaa alueen, jolla ympäristö säilytetään.

Vaatimus 
prof-ak/vaat-sailytettava-ymparisto-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä yksi tai useampi TekstiArvo (yksi kullakin kielellä), joka täydentää kaavamääräystietoa. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-ak/vaat-sailytettava-ymparisto-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Alue, jolla on erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_AK/code/0904

Vaatimus 
prof-ak/vaat-ulkoilun-ohjaamistarve-maar

Ilmaisee, että kaavakohde kuvaa alueen, jolla on sen luontoarvojen vuoksi erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta.

Vaatimus 
prof-ak/vaat-ulkoilun-ohjaamistarve-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä yksi tai useampi TekstiArvo (yksi kullakin kielellä), joka täydentää kaavamääräystietoa. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-ak/vaat-ulkoilun-ohjaamistarve-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.