Suomen ympäristökeskus

Kaavamääräyslajit - yleismääräykset

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_AK/code/11

Ryhmittelyotsikko, vain alakoodeja käytetään.

  1. Yleismääräys
  2. Ajanmukaisuuden arvioinnin aikaraja
  3. Aluetta koskevat sitovat rakentamistapaohjeet
  4. Aluetta koskevat rakentamistapaohjeet

Yleismääräys

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_AK/code/1101

Vaatimus 
prof-ak/vaat-yleismaarays-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä yksi tai useampi TekstiArvo (yksi kullakin kielellä), joka kuvaa kaavamääräyksen. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-ak/vaat-yleismaarays-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Ajanmukaisuuden arvioinnin aikaraja

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_AK/code/1102

Vaatimus 
prof-ak/vaat-ajanmukaiden-arviointi-aikaraja-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä joko

  • yksi NumeerinenArvo joka kuvaa sen kaavan hyväksymisestä alkavan ajanjakson pituuden, jonka kuluttua kaavan ajanmukaisuus on arvioitava. Numeerisen arvon on toteutettava Integer-rajapinta. Yksikkönä vuosi (v), tai kuukausi (kk) tai
  • yksi Ajanhetkiarvo joka kuvaa päivämäärän, johon mennessä kaavan ajanmukaisuus on arvioitava. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.
Vaatimus 
prof-ak/vaat-ajanmukaiden-arviointi-aikaraja-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Aluetta koskevat sitovat rakentamistapaohjeet

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_AK/code/1103

Vaatimus 
prof-ak/vaat-sitovat-rakentamistapaohjeet-maar

Ilmaisee, että kaavakohde kuvaa alueen, jota koskevat sitovat rakentamistapaohjeet.

Vaatimus 
prof-ak/vaat-sitovat-rakentamistapaohjeet-arvot

arvo-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Vaatimus 
prof-ak/vaat-sitovat-rakentamistapaohjeet-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Suositus 
prof-ak/suos-sitovat-rakentamistapaohjeet-liittyva-asiakirja

Rakentamistapaohje on suositeltavaa linkittää kaavamääräykseen liittyvaAsiakirja-assosiaation avulla.

Aluetta koskevat rakentamistapaohjeet

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_AK/code/1104

Vaatimus 
prof-ak/vaat-ei-sitovat-rakentamistapaohjeet-maar

Ilmaisee, että kaavakohde kuvaa alueen, jota koskevat ei-sitovat rakentamistapaohjeet.

Vaatimus 
prof-ak/vaat-ei-sitovat-rakentamistapaohjeet-arvot

arvo-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Vaatimus 
prof-ak/vaat-ei-sitovat-rakentamistapaohjeet-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Suositus 
prof-ak/suos-ei-sitovat-rakentamistapaohjeet-liittyva-asiakirja

Rakentamistapaohje on suositeltavaa linkittää kaavamääräykseen liittyvaAsiakirja-assosiaation avulla.