Suomen ympäristökeskus

Kaavamääräyslajit - yhdyskuntatekninen huolto

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_AK/code/12

Ryhmittelyotsikko, vain alakoodeja käytetään.

  1. Alin painovoimainen viemäröintitaso
  2. Aurinkokennojen alin sijoittumistaso
  3. Vaatimus hulevesisuunnitelman laatimisesta
  4. Liitettävä kaukolämpöverkkoon
  5. Hulevesien imeyttämisen periaate tai vaatimus
  6. Muu yhdyskuntatekniseen huoltoon liittyvä määräys

Alin painovoimainen viemäröintitaso

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_AK/code/1201

Vaatimus 
prof-ak/vaat-alin-painovoimainen-viemarointitaso-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä yksi Korkeuspiste joka kertoo alimman painovoimaisen viemäröintitason korkeuden sovitun pystysuuntaisen koordinaatiston arvona. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-ak/vaat-alin-painovoimainen-viemarointitaso-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Aurinkokennojen alin sijoittumistaso

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_AK/code/1202

Vaatimus 
prof-ak/vaat-alin-aurinkokennojen-sijoittumistaso-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä yksi Korkeuspiste joka kertoo alimman aurinkokennojen sijoittumistason korkeuden sovitun pystysuuntaisen koordinaatiston arvona. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-ak/vaat-alin-alin-aurinkokennojen-sijoittumistaso-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Vaatimus hulevesisuunnitelman laatimisesta

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_AK/code/1203

Vaatimus 
prof-ak/vaat-hulevesisuunnitelma-laadittava-maar

Ilmaisee, että kaavakohde kuvaa alueen, jolle on laadittava hulevesisuunnitelma.

Vaatimus 
prof-ak/vaat-hulevesisuunnitelma-laadittava-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä nolla tai useampi TekstiArvo (yksi kullakin kielellä), joka täydentää kaavamääräystietoa. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-ak/vaat-hulevesisuunnitelma-laadittava-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Liitettävä kaukolämpöverkkoon

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_AK/code/1204

Vaatimus 
prof-ak/vaat-liitettava-kaukolampoverkkoon-maar

Ilmaisee, että kaavakohde kuvaa alueen, joka on liitettävä kaukolämpöverkkoon.

Vaatimus 
prof-ak/vaat-liitettava-kaukolampoverkkoon-arvot

arvo-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Vaatimus 
prof-ak/vaat-liitettava-kaukolampoverkkoon-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Hulevesien imeyttämisen periaate tai vaatimus

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_AK/code/1205

Vaatimus 
prof-ak/vaat-hulevesien-imeyttaminen-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä yksi tai useampi TekstiArvo (yksi kullakin kielellä), joka kuvaa hulevesien imeyttämisen periaatteen tai vaatimuksen. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-ak/vaat-hulevesien-imeyttaminen-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Muu yhdyskuntatekniseen huoltoon liittyvä määräys

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_AK/code/1206

Vaatimus 
prof-ak/vaat-muu-yhdyskuntatekninen-huolto-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä yksi tai useampi TekstiArvo (yksi kullakin kielellä), joka kuvaa kaavamääräyksen. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-ak/vaat-muu-yhdyskuntatekninen-huolto-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.