Suomen ympäristökeskus

Kaavamääräyslajit - ulkoalueet

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_AK/code/07

Ryhmittelyotsikko, vain alakoodeja käytetään.

  1. Vihertehokkuus
  2. Puusto tai kasvillisuus säilytettävä tai korvattava
  3. Olemassa oleva puusto säilytettävä
  4. Maisema säilytettävä avoimena
  5. Muu ulkoalueiden toteuttamiseen liittyvä määräys

Vihertehokkuus

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_AK/code/0701

Vaatimus 
prof-ak/vaat-vihertehokuus-maar

Ilmisee, että kaavakohteen suunnittelussa ja toteuttamisessa tulee käyttää viherkerroinmenetelmää.

Vaatimus 
prof-ak/vaat-vihertehokuus-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä nolla tai yksi NumeerinenArvo joka kertoo kaavakohteen alueen tonttien viherkertoimen vähimmäisarvon. Numeerisen arvon on toteutettava Real-rajapinta. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Mikäli arvoa ei anneta, tulee noudattaa viherkerroinmenetelmässä määriteltyjä viherkertoimien ehdottomia minitasoja.

Vaatimus 
prof-ak/vaat-vihertehokuus-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Puusto tai kasvillisuus säilytettävä tai korvattava

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_AK/code/0702

Vaatimus 
prof-ak/vaat-puusto-kasvillisuus-sail-tai-korv-maar

Ilmaisee, että kaavakohteen aluella oleva puusto tai muu kasvillisuus on säilytettävä tai korvattava.

Vaatimus 
prof-ak/vaat-puusto-kasvillisuus-sail-tai-korv-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä nolla tai useampi TekstiArvo (yksi kullakin kielellä), joka täydentää kaavamääräystietoa. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-ak/vaat-puusto-kasvillisuus-sail-tai-korv-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Olemassa oleva puusto säilytettävä

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_AK/code/0703

Vaatimus 
prof-ak/vaat-puusto-sailytettava-maar

Ilmaisee, että kaavakohteen aluella oleva puusto on säilytettävä.

Vaatimus 
prof-ak/vaat-puusto-sailytettava-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä nolla tai useampi TekstiArvo (yksi kullakin kielellä), joka täydentää kaavamääräystietoa. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-ak/vaat-puusto-sailytettava-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Maisema säilytettävä avoimena

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_AK/code/0704

Vaatimus 
prof-ak/vaat-maisema-sailytettava-avoimena-maar

Ilmaisee, että kaavakohteen alueen maisema on säilytettävä avoimena.

Vaatimus 
prof-ak/vaat-maisema-sailytettava-avoimena-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä nolla tai useampi TekstiArvo (yksi kullakin kielellä), joka täydentää kaavamääräystietoa. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-ak/vaat-maisema-sailytettava-avoimena-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Muu ulkoalueiden toteuttamiseen liittyvä määräys

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_AK/code/0705

Vaatimus 
prof-ak/vaat-muu-ulkoalue-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä yksi tai useampi TekstiArvo (yksi kullakin kielellä), joka kuvaa kaavamääräyksen. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-ak/vaat-muu-ulkoalue-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.