Suomen ympäristökeskus

Kaavamääräyslajit - tonttijako

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_AK/code/10

Ryhmittelyotsikko, vain alakoodeja käytetään.

  1. Sivova tonttijako laadittava
  2. Esitontti

Sivova tonttijako laadittava

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_AK/code/1001

Vaatimus 
prof-ak/vaat-sitova-tonttijako-maar

Ilmaisee, että kaavakohde kuvaa alueen, jolle on laadittava erillinen sitova tonttijako.

Vaatimus 
prof-ak/vaat-sitova-tonttijako-arvot

arvo-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Vaatimus 
prof-ak/vaat-sitova-tonttijako-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Esitontti

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_AK/code/1001

Vaatimus 
prof-ak/vaat-esitontti-maar

Ilmaisee, että kaavakohde kuvaa alueen, josta on tarkoitus muodostaa tontti.

Vaatimus 
prof-ak/vaat-esitontti-arvot

arvo-attribuutin arvona saa esiintyä nolla tai useampi TunnusArvo jotka kuvaavat tulevan tontin pysyviä tunnuksia tietojärjestelmissä tai rekistereissä.

Vaatimus 
prof-ak/vaat-esitontti-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.