Suomen ympäristökeskus

Kaavamääräyslajit - rakentamistapa

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_AK/code/05

Ryhmittelyotsikko, vain alakoodeja käytetään.

 1. Kattokaltevuus
 2. Uloke
 3. Rakennuksen harjasuunta
 4. Kulkuaukko
 5. Valokatteinen tila
 6. Suora uloskäynti porrashuoneista
 7. Ikkunaton seinä
 8. Ääneneristävyys
 9. Parvekkeet sijoitettava rungon sisään
 10. Hissi
 11. Viherkatto
 12. Kelluvat asuinrakennukset
 13. Muu rakentamistapaan liittyvä määräys

Kattokaltevuus

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_AK/code/0501

Vaatimus 
prof-ak/vaat-kattokaltevuus-arvot

arvo-attribuutin arvoja saa esiintyä yksi NumeerinenArvo tai yksi NumeerinenArvovali joka kertoo rakennusten katon sallitun kaltevuuden asteina (deg) sen kaavakohteen alueella, johon kaavamääräys on liitetty. Numeerisen arvon tai arvovälin minimi- ja maksimiarvojen on toteutettava Real-rajapinta. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-ak/vaat-kattokaltevuus-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Uloke

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_AK/code/0502

Vaatimus 
prof-ak/vaat-uloke-maar

Ilmaisee, että kaavakohteen geometria kuvaa liikenne- rautatie- tai katualueen osaa, johon saa sijoittaa yläpuolisen rakentamisen vaatimia kantavia rakenteita, jotka eivät haittaa liikennealueen käyttöä.

Vaatimus 
prof-ak/vaat-uloke-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä nolla tai useampi TekstiArvo (yksi kullakin kielellä), joka täydentää kaavamääräystietoa. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-ak/vaat-uloke-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Rakennuksen harjasuunta

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_AK/code/0503

Vaatimus 
prof-ak/vaat-harjasuunta-arvot

arvo-attribuutin arvona saa esiintyä yksi NumeerinenArvo tai yksi NumeerinenArvovali jotka kertovat rakennusten katon harjan sallitun kompassisuunnan asteina (deg) sen kaavakohteen alueella, johon kaavamääräys on liitetty. Numeerisen arvon tai arvovälin minimi- ja maksimiarvojen on toteutettava Real-rajapinta. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-ak/vaat-harjasuunta-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Kulkuaukko

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_AK/code/0504

Vaatimus 
prof-ak/vaat-kulkuaukko-maar

Ilmaisee, että kaavakohteen geometria kuvaa rakennukseen liittyvää paikkaa, johon tulee jättää kulkuaukko.

Vaatimus 
prof-ak/vaat-kulkuaukko-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä nolla tai useampi TekstiArvo (yksi kullakin kielellä), joka täydentää kaavamääräystietoa. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-ak/vaat-kulkuaukko-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Valokatteinen tila

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_AK/code/0505

Vaatimus 
prof-ak/vaat-valokatteinen-tila-maar

Ilmaisee, että kaavakohteen geometria kuvaa alueen osaa, johon tulee rakentaa valokatteinen tila.

Vaatimus 
prof-ak/vaat-valokatteinen-tila-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä nolla tai useampi TekstiArvo (yksi kullakin kielellä), joka täydentää kaavamääräystietoa. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-ak/vaat-valokatteinen-tila-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Suora uloskäynti porrashuoneista

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_AK/code/0506

Vaatimus 
prof-ak/vaat-suora-uloskaynti-porrashuoneista-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä yksi tai useampi GeometriaArvo joka on päällekkäin sen kaavakohteen geometrian osan kanssa, jonka kohdalla tulee olla suora uloskäunti porrashuoneista. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-ak/vaat-suora-uloskaynti-porrashuoneista-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Ikkunaton seinä

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_AK/code/0507

Vaatimus 
prof-ak/vaat-ei-ikkunoita-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä yksi tai useampi GeometriaArvo joka on päällekkäin sen kaavakohteen geometrian osan kanssa, jonka puoleisten rakennusten seiniin ei saa sijoittaa ikkunoita. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-ak/vaat-ei-ikkunoita-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Ääneneristävyys

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_AK/code/0508

Vaatimus 
prof-ak/vaat-aaneneristavyys-arvot

arvo-attribuutin mahdolliset arvot ovat seuraavat:

 • Yksi NumeerinenArvo joka kuvaa rakennuksen ulkoseinien sekä ikkunoiden ja muiden rakenteiden vähimmäisääneneristävyyden liikennemelua vastaan desibeleinä (db). Numeerisen arvon on toteutettava Real-rajapinta.
 • Nolla tai useampi GeometriaArvo joka on päällekkäin sen kaavakohteen geometrian osan kanssa, jonka puoleisia sivuja kaavamääräys koskee.
Vaatimus 
prof-ak/vaat-aaneneristavyys-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Parvekkeet sijoitettava rungon sisään

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_AK/code/0509

Vaatimus 
prof-ak/vaat-parvekkeet-rungon-sisaan-maar

Ilmaisee, että kaavakohteen aluella rakennusten parvekkeet tulee rakentaa talon rungon sisään.

Vaatimus 
prof-ak/vaat-parvekkeet-rungon-sisaan-arvot

arvo-attribuutin arvona saa esiintyä nolla tai useampi GeometriaArvo joka on päällekkäin sen kaavakohteen geometrian osan kanssa, jonka puoleisia sivuja kaavamääräys koskee. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-ak/vaat-parvekkeet-rungon-sisaan-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Hissi

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_AK/code/0510

Vaatimus 
prof-ak/vaat-hissi-maar

Ilmaisee, että kaavakohteen aluella rakennuksiin tai niiden tietyille sivuille on rakennettava hissit.

Vaatimus 
prof-ak/vaat-hissi-arvot

arvo-attribuutin arvona saa esiintyä nolla tai useampi GeometriaArvo joka on päällekkäin sen kaavakohteen geometrian osan kanssa, joka puoleisia sivuja kaavamääräys koskee. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-ak/vaat-hissi-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Viherkatto

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_AK/code/0511

Vaatimus 
prof-ak/vaat-viherkatto-maar

Ilmaisee, että kaavakohteen aluelle sijoitettavaan rakennukseen tai sen osaan on rakennettava viherkatto.

Vaatimus 
prof-ak/vaat-viherkatto-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä nolla tai useampi TekstiArvo (yksi kullakin kielellä), joka täydentää kaavamääräystietoa. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-ak/vaat-viherkatto-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Kelluvat asuinrakennukset

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_AK/code/0512

Vaatimus 
prof-ak/vaat-kelluvat-rakennukset-maar

Ilmaisee, että kaavakohteen aluelle sijoitettavat rakennukset voidaan toteuttaa veden päällä kelluvina.

Vaatimus 
prof-ak/vaat-kelluvat-rakennukset-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä nolla tai useampi TekstiArvo (yksi kullakin kielellä), joka täydentää kaavamääräystietoa. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-ak/vaat-kelluvat-rakennukset-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Muu rakentamistapaan liittyvä määräys

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_AK/code/0513

Vaatimus 
prof-ak/vaat-muu-rakentamistapa-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä yksi tai useampi TekstiArvo (yksi kullakin kielellä), joka kuvaa kaavamääräyksen. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-ak/vaat-muu-rakentamistapa-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.