Suomen ympäristökeskus

Kaavamääräyslajit - nimistö

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_AK/code/14

Ryhmittelyotsikko, vain alakoodeja käytetään.

  1. Kadun tai tien nimi
  2. Torin tai aukion nimi
  3. Puiston tai muun yleisen alueen nimi
  4. Kaupungin- tai kunnanosan nimi
  5. Korttelinumero
  6. Muu nimistö

Kadun tai tien nimi

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_AK/code/1401

Vaatimus 
prof-ak/vaat-kadun-tien-nimi-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä yksi tai useampi TekstiArvo (yksi kullakin kielellä), jolla annetaan kaavakohteen kuvaaman kadun tai tien nimi. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-ak/vaat-kadun-tien-nimi-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Torin tai aukion nimi

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_AK/code/1402

Vaatimus 
prof-ak/vaat-torin-aukion-nimi-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä yksi tai useampi TekstiArvo (yksi kullakin kielellä), jolla annetaan kaavakohteen kuvaaman torin tai aukion nimi. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-ak/vaat-torin-aukion-nimi-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Puiston tai muun yleisen alueen nimi

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_AK/code/1403

Vaatimus 
prof-ak/vaat-yleisen-alueen-nimi-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä yksi tai useampi TekstiArvo (yksi kullakin kielellä), jolla annetaan kaavakohteen kuvaaman torin tai aukion nimi. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-ak/vaat-yleisen-alueen-nimi-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Kaupungin- tai kunnanosan nimi

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_AK/code/1404

Vaatimus 
prof-ak/vaat-kaupungin-kunnan-osan-nimi-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä yksi tai useampi TekstiArvo (yksi kullakin kielellä), jolla annetaan kaavakohteen kuvaaman kaupungin- tai kunnanosan nimi. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-ak/vaat-kaupungin-kunnan-osan-nimi-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Korttelinumero

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_AK/code/1405

Vaatimus 
prof-ak/vaat-korttelinumero-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä yksi NumeerinenArvo jolla annetaan kaavakohteen kuvaaman korttelin korttelinumero. Numeerisen arvon on toteutettava Integer-rajapinta. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-ak/vaat-korttelinumero-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Muu nimistö

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_AK/code/1406

Vaatimus 
prof-ak/vaat-muu-nimi-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä yksi tai useampi TekstiArvo (yksi kullakin kielellä), jolla annetaan kaavakohteen kuvaaman kohteen nimi. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-ak/vaat-muu-nimi-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.