Suomen ympäristökeskus

Kaavamääräyslajit - liikenne

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_AK/code/08

Ryhmittelyotsikko, vain alakoodeja käytetään.

  1. Ajoneuvoliittymä
  2. Ajoneuvoliittymän kielto
  3. Autopaikkojen määrä
  4. Polkupyöräpysäköinnin määrä
  5. Muu liikenteeseen liityvä määräys

Ajoneuvoliittymä

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_AK/code/0801

Vaatimus 
prof-ak/vaat-ajoneuvoliittyma-arvot

arvo-attribuutin arvona saa esiintyä yksi tai useampi GeometriaArvo joka on päällekkäin sen kaavakohteen geometrian osan kanssa, joka kuvaa ajoneuvoliittymän sijaintia alueen rajalla. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-ak/vaat-ajoneuvoliittyma-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Ajoneuvoliittymän kielto

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_AK/code/0802

Vaatimus 
prof-ak/vaat-ajoneuvoliittyma-kielto-arvot

arvo-attribuutin arvona saa esiintyä yksi tai useampi GeometriaArvo joka on päällekkäin sen kaavakohteen geometrian osan kanssa, jonka kohdalle ei saa rakentaa ajoneuvoliittymää. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-ak/vaat-ajoneuvoliittyma-kielto-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Autopaikkojen määrä

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_AK/code/0803

Moottoajoneuvoille varattujen pysäköintipaikkojen lukumäärä voidaan ilmaista joko kaavakohteen alueelle toteutettavien paikkojen kokonaismääränä, lukumääränä per asunto tai lukumääränä per rakennusten kerrosneliömetri. Viimeksi mainitussa tapauksessa voidaan lukumäärä tarkentaa lisäksi koskemaan ainoastaan annettuun käyttötarkoitukseen toteutettavia kerrosneliömetrejä.

Vaatimus 
prof-ak/vaat-autopaikkojen-maara-arvot

arvo-attribuutin arvona saa esiintyä nolla yksi NumeerinenArvovali joka kertoo vaaditun pysäköintipaikkojen minimimäärän, maksimimäärän tai molemmat sen kaavakohteen aluella, johon kaavamääräys on liitetty. Numeerisen arvovälin minimi- ja maksimiarvojen on toteutettava Integer-rajapinta. Yksikköä ei käytetä. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Mikäli arvoa ei anneta, tulee lukumäärä ilmaista lisätieto-attribuutin avulla.

Vaatimus 
prof-ak/vaat-autopaikkojen-maara-lisatiedot

lisatieto-attribuutin arvoina saa esiintyä nolla tai useampi Lisatieto jonka laji on joko Lukumäärä per kerrosneliömetri, tai Lukumäärä per asunto.

Mikäli lisätiedon laji on Lukumäärä per kerrosneliömetri, tulee sillä olla vähintään yksi ja enintään kaksi arvoa:

Mikäli lisätiedon laji on Lukumäärä per asunto, tulee sillä olla täsmälleen yksi NumeerinenArvovali joka kertoo pysäköintipaikkojen minimimäärän, maksimimäärän tai molemmat jokaista kaavakohteen alueella sijaitsevan rakennuksen asuntoa kohden. Yksikköä ei käytetä.

Polkupyöräpysäköinnin määrä

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_AK/code/0804

Polkupyöräpysäköintipaikkojen lukumäärä voidaan ilmaista joko kaavakohteen alueelle toteutettavien paikkojen kokonaismääränä, lukumääränä per asunto tai lukumääränä per rakennusten kerrosneliömetri. Viimeksi mainitussa tapauksessa voidaan lukumäärä tarkentaa lisäksi koskemaan ainoastaan annettuun käyttötarkoitukseen toteutettavia kerrosneliömetrejä.

Vaatimus 
prof-ak/vaat-polkupyorapaikkojen-maara-arvot

arvo-attribuutin arvona saa esiintyä nolla yksi NumeerinenArvovali joka kertoo vaaditun pysäköintipaikkojen minimimäärän, maksimimäärän tai molemmat sen kaavakohteen aluella, johon kaavamääräys on liitetty. Numeerisen arvovälin minimi- ja maksimiarvojen on toteutettava Integer-rajapinta. Yksikköä ei käytetä. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Mikäli arvoa ei anneta, tulee lukumäärä ilmaista lisätieto-attribuutin avulla.

Vaatimus 
prof-ak/vaat-polkupyorapaikkojen-maara-lisatiedot

lisatieto-attribuutin arvoina saa esiintyä nolla tai useampi Lisatieto jonka laji on joko Lukumäärä per kerrosneliömetri, tai Lukumäärä per asunto.

Mikäli lisätiedon laji on Lukumäärä per kerrosneliömetri, tulee sillä olla vähintään yksi ja enintään kaksi arvoa:

Mikäli lisätiedon laji on Lukumäärä per asunto, tulee sillä olla täsmälleen yksi NumeerinenArvovali joka kertoo pysäköintipaikkojen minimimäärän, maksimimäärän tai molemmat jokaista kaavakohteen alueella sijaitsevan rakennuksen asuntoa kohden. Numeerisen arvovälin minimi- ja maksimiarvojen on toteutettava Real-rajapinta. Yksikköä ei käytetä.

Muun tyyppiset lisätietojen arvot eivät ole sallittuja.

Muu liikenteeseen liityvä määräys

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_AK/code/0805

Vaatimus 
prof-ak/vaat-muu-liikenne-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä yksi tai useampi TekstiArvo (yksi kullakin kielellä), joka kuvaa kaavamääräyksen. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-ak/vaat-muu-liikenne-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.