Suomen ympäristökeskus

Laatusäännöt

Nämä laatusäännöt laajentavat Kaavatietomallin yleisiä laatusääntöjä.

Käyttötarkoitusalueet

Vaatimus 
prof-ak/vaat-kayttotarkoitusalue-maar

Asemakaavan käyttötarkoitusalue on Kaavakohde-luokan objekti, joka liittyy assosiaatiolla maarays yhteen tai useampaan sellaiseen Kaavamaarays-luokan objektiin, jonka laji-attribuutin arvo on jokin Alueen käyttötarkoitus-koodin alakoodeista.

Vaatimus 
prof-ak/vaat-aluemainen-kayttotarkoitusalue

Asemakaavan käyttötarkoitusalueiden geometria-attribuutin kuvaamaan geometrian tulee olla aluemainen.

Vaatimus 
prof-ak/vaat-ei-leikkaavat-kayttotarkoitusalueet

Asemakaavan käyttötarkoitusalueet eivät saa leikata toisiaan.

Vaatimus 
prof-ak/vaat-asemakaavan-kayttotarkoituspeite

Asemakaavan, jonka elinkaaritila-attribuutin arvo on kaavaehdotus tai myöhempi (Kaavaehdotus, Tarkistettu kaavaehdotus, Hyväksytty kaava, Oikaisukehotuksen alainen, Valituksen alainen, Osittain voimassa, Voimassa, Kumottu tai Kumoutunut), sisältämien käyttötarkoitusalueiden tulee peittää sen aluerajaus-attribuutin ilmaisema kaavan alue siten, että kukin alueen sisäpiste sisältyy täsmälleen yhteen käyttötarkoitusalueeseen.

Korkeusasemat

Vaatimus 
prof-ak/vaat-maanpinnan-korkeusasema-konsistenssi

Maanpinnan korkeusasema -kaavamääräyksen arvon on vastattava kaavan Pohjakartta-lajin Lahtotietoaineiston topografisen aineiston maanpinnan korkeutta kaavakohteen sijannissa kuvaavaa arvoa.