Suomen ympäristökeskus

Kaavamääräyslajit - korkeusasema

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_AK/code/06

Ryhmittelyotsikko, vain alakoodeja käytetään.

  1. Maanpinnan korkeusasema
  2. Rakennuksen vesikaton ylimmän kohdan korkeusasema
  3. Rakennuksen julkisivupinnan ja vesikaton leikkauskohdan korkeusasema
  4. Rakennuksen julkisivun korkeus
  5. Rakennusten, rakenteiden ja laitteiden ylin korkeusasema
  6. Maanalaisen kohteen korkeusasema
  7. Muu korkeusasemaan liittyvä määräys

Maanpinnan korkeusasema

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_AK/code/0601

Kaava-aineistossa voidaan ilmaista maanpinnan nimelliskorkeus merenpinnasta tietyissä pisteissä kaavamääräyksenä, vaikka sen arvon tuleekin perustua kaavan lähtötietoaineiston topografiseen tietoon.

Vaatimus 
prof-ak/vaat-maanpinnan-korkeusasema-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä yksi Korkeuspiste tai yksi Korkeusvali jotka kertovat maanpinnan korkeuden merenpinnasta sovitun pystysuuntaisen koordinaatiston arvona kaavakohteen sijainnissa. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-ak/vaat-maanpinnan-korkeusasema-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Rakennuksen vesikaton ylimmän kohdan korkeusasema

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_AK/code/0602

Vaatimus 
prof-ak/vaat-vesikaton-korkeusasema-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä yksi Korkeuspiste tai yksi Korkeusvali jotka kertovat kaavakohteen alueelle sijoitettavien rakennusten vesikaton ylimmän kohdan korkeuden merenpinnasta sovitun pystysuuntaisen koordinaatiston arvona. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-ak/vaat-vesikaton-korkeusasema-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Rakennuksen julkisivupinnan ja vesikaton leikkauskohdan korkeusasema

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_AK/code/0603

Vaatimus 
prof-ak/vaat-julkisivupinnan-ja-vesikaton-leikkauksen-korkeusasema-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä yksi Korkeuspiste tai yksi Korkeusvali jotka kertovat kaavakohteen alueelle sijoitettavien rakennusten julkisivupinnan ja vesikaton leikkauskohdan korkeuden merenpinnasta sovitun pystysuuntaisen koordinaatiston arvona. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-ak/vaat-julkisivupinnan-ja-vesikaton-leikkauksen-korkeusasema-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Rakennuksen julkisivun korkeus

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_AK/code/0604

Vaatimus 
prof-ak/vaat-julkisivun-enimmaiskorkeus-arvot

arvo-attribuutin arvona saa esiintyä yksi NumeerinenArvovali joka kertoo kaavakohteen alueelle sijoitettavien rakennusten julkisivujen minimikorkeuden, maksimikorkeuden tai molemmat. Numeerisen arvon on toteutettava Real-rajapinta. Yksikkönä metri (m). Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-ak/vaat-julkisivun-enimmaiskorkeus-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Rakennusten, rakenteiden ja laitteiden ylin korkeusasema

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_AK/code/0605

Vaatimus 
prof-ak/vaat-rakennusten-rakent-lait-korkeusasema-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä yksi Korkeuspiste tai yksi Korkeusvali jotka kertovat kaavakohteen alueelle sijoitettavien rakennusten, rakenteiden ja laitteiden ylimmän korkeuden merenpinnasta sovitun pystysuuntaisen koordinaatiston arvona. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-ak/vaat-rakennusten-rakent-lait-korkeusasema-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Maanalaisen kohteen korkeusasema

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_AK/code/0606

Vaatimus 
prof-ak/vaat-maanalaisen-kohteen-korkeusasema-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä yksi Korkeuspiste tai yksi Korkeusvali jotka kertovat maanalaisen kaavakohteen perustason korkeuden merenpinnasta sovitun pystysuuntaisen koordinaatiston arvona. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-ak/vaat-maanalaisen-kohteen-korkeusasema-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Muu korkeusasemaan liittyvä määräys

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_AK/code/0607

Vaatimus 
prof-ak/vaat-muu-korkeusasema-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä yksi tai useampi TekstiArvo (yksi kullakin kielellä), joka kuvaa kaavamääräyksen. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-ak/vaat-muu-korkeusasema-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.