Suomen ympäristökeskus

Kaavamääräyslajit - käyttötarkoitukset

  1. Alueen käyttötarkoitus
  2. Alueen osan käyttötarkoitus

Alueen käyttötarkoitus

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_AK/code/01

Ryhmittelyotsikko, vain koodin alakoodeja käytetään.

Vaatimus 
prof-ak/vaat-alueen-kayttotarkoitus

Kaikkien asemakaavojen tietoaineistojen sisältämien Kaavamaarays-luokan instanssien, joiden laji-attribuutin arvo on jokin Alueen käyttötarkoitus-koodin alakoodi, osalta tulee noudattaa seuraavia rajoituksia:

Poisluettavat käyttötarkoituslajit tulee valita siten, että ne kohdistuvat arvo-attribuuttien avulla valittuun yleispiirteisempään joukkoon käyttötarkoituksia poislukien niistä osan. Esim. Työ ja tuotanto poislukien Alue, jolle saa sijoittaa merkittävän, vaarallisia kemikaaleja valmistavan tai varastoivan laitoksen.

Alueen osan käyttötarkoitus

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_AK/code/02

Ryhmittelyotsikko, vain alakoodeja käytetään.

Vaatimus 
prof-ak/vaat-alueen-osan-kayttotarkoitus

Kaikkien asemakaavojen tietoaineistojen sisältämien Kaavamaarays-luokan instanssien, joiden laji-attribuutin arvo on jokin Alueen osan käyttötarkoitus-koodin alakoodi, osalta tulee noudattaa seuraavia rajoituksia:

Poisluettavat käyttötarkoituslajit tulee valita siten, että ne kohdistuvat arvo-attribuuttien avulla valittuun yleispiirteisempään joukkoon käyttötarkoituksia poislukien niistä osan.